maandag, 01 maart 2010 14:16

Vrijbit roept op bij stembureau te protesteren tegen ID-plicht stemgerechtigden

stemprotest_WinCEVrijbit roept iedereen op om bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden.

Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege de nieuwe eis in de Kieswet (Staatsblad nr 452).

 

Druk onze vrijbit Flyer en onze vrijbit Protestverklaring af. Lever de protestverklaring ingevuld in als u gaat stemmen. Verspreid de Flyers en Protestverklaringen of de Stickers bij het stembureau. U kunt de actiestickers gratis afhalen bij {yootooltip title=[De Rooie Rat] sticky=[1] width=[300]}Boekhandel de Rooie Rat
Oudegracht 65
3511 AD Utrecht
Geopend: ma 13.00-18.00
di, wo, vr 9.30-18.00
do 9.30-21.00; za 10.00-17.30
tel. (030) 2317189
fax (030) 2311922
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.{/yootooltip} of {yootooltip title=[Het Fort van Sjako] sticky=[1] width=[300]} Boekhandel Het Fort van Sjako
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam

The Netherlands Open:
Maandag t/m
Vrijdag
van 11 tot 18
en Zaterdag van
11 tot 17 uur
Telefoon: 020-6258979
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. {/yootooltip}

In die wet is geregeld dat iedere burger die op grond van zijn staatsburgerschap recht heeft op actief stemrecht dit recht wordt ontnomen als hij of zij uitsluitend op vertoon van de persoonlijke stempas wil meedoen aan de verkiezingen. De volksvertegenwoordiging beschouwt daarmee officieel alle kiezers als potentiële fraudeurs die op vertoon van een geldig identiteitsbewijs (paspoort,ID-kaart of rijbewijs) eerst maar eens moeten aantonen of ze wel van hun eigen stempas gebruik maken.

Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement, op 4 juni vorig jaar, konden zo’n 150.000 mensen om deze reden hun stem niet uitbrengen in de honderden gemeentes waar de identificatieplicht toen als experiment gold. Sinds de Kieswetwijziging van 24 november 2009 geldt de eis voor iedereen. Ook voor mensen die een ander machtigen om voor hen te stemmen.

Hoe strikt deze regels worden toegepast bleek vorig jaar in de ID-plichtige experiment gemeentes waar mensen geweigerd werden als hun paspoort één dag was verlopen, als mensen die elkaar al hun hele leven kennen weigerden om de stembureauleden hun ID-bewijs te tonen, zelfs kinderen waarvan een ouder voorzitter was van het stembureau mochten hun stem niet uitbrengen als ze weigerden om met een ID-bewijs aan hun ouders hun identiteit te bewijzen.

Dit is in tegenspraak met de uitlatingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er vorig jaar geen problemen zouden zijn geweest met de ID-plicht bij verkiezingen en toont ook gelijk aan dat het opgevoerde fraudemotief flauwekul is.

Het doel van de ID-plicht was niet om een oplossing te bieden voor een fraudegevoelig systeem. De ouderwetse stemwijze leverde immers geen noemenswaardige fraude op.

Het simpele systeem dat mensen met hun persoonlijk toegestuurde oproepkaart ( voorzien van hun naam, adres, geslachtaanduiding en geboortegegevens ) in het dichtstbijzijnde stemlokaal konden kiezen, en als ze ergens anders hun stem wilden uitbrengen dit vooraf dienden te melden was even simpel als doeltreffend. De fraudegevoeligheid werd opgeroepen door een nieuw ontworpen systeem waarbij men overal (binnen de gemeente en in de toekomst in het hele land) zou kunnen gaan stemmen.

Dit nieuwe systeem wordt gepresenteerd als ‘gemak voor de burger’ maar is in feite de uitwerking van het beleid van de kabinetten Balkenende om te komen tot een elektronische overheid. pdf

Zorgverlening, justitie, onderwijs…. en ook het hele kiesproces wil men zoveel mogelijk digitaal en geautomatiseerd organiseren. Het nieuwe kiessysteem, officieel aangeduid als ‘kiezen in willekeurig stembureau’ moest in combinatie met het gebruik van stemcomputers in een modern jasje gestoken worden.

Het bezwaar van de identificatieplicht is dat er een onnodige drempel wordt opgeworpen voor deelname aan verkiezingen. Hoe slecht dit is voor een democratische samenleving werd vorig jaar 25 juni al aangekaart bij het VN comité voor de mensenrechten in Genève.

In de praktijk blijkt dat door deze drempel volgens gegevens vorig jaar zo’n 150.000 mensen geen gebruik konden maken van hun stemrecht. De komende verkiezingen zullen dat er, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, zo’n 200.000 zijn. Dat aantal zal naar verwachting alsmaar groter worden naarmate meer mensen geen geldig identiteitsbewijs meer kunnen krijgen omdat zij weigeren om hun biometrische kenmerken in een digitaal overheidsregister te laten opslaan, of überhaupt weigeren deze gegevens af te staan voor opname in de reisdocumenten zelf.

De uitslag van de verkiezingen gaat daardoor mede bepaald worden door uitsluiting van bepaalde groepen uit de bevolking: mensen die geen geld hebben om een identiteitsbewijs te bekostigen, mensen die niet in staat zijn iedere 5 jaar twee keer naar het gemeentehuis te gaan en mensen die volkomen in hun recht staan om de vingerafdruk/gelaatsscan eis van de Paspoortwet in rechte aan te vechten.

De verplichting om vingerafdrukken af te staan aan de overheid ter verkrijging van een geldig paspoort of IDkaart, vloeit voort uit een Europese verordening die verplicht om de vingerafdrukken op te slaan in het reisdocument zelf. De Nederlandse overheid heeft deze verplichting aangegrepen om de gegevens te gaan opslaan in een digitaal overheidsregister, waar deze vingerafdrukken toegankelijk worden voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten en gebruik voor justitiële doeleinden. Dit gaat volstrekt voorbij aan de bedoeling van de verordening om de biometrische kenmerken alleen te gebruiken voor het verifiëren van de authenticiteit van het document en de identiteit van de houder van het document. Het opslaan van biometrische kenmerken door de Nederlandse overheid is zelfs in strijd met het recht op bescherming van het privé-leven, zoals al eerder door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is bepaald.

Nu de identificatieplicht ook geldt voor stemgerechtigden wordt u, als burger, indirect onder druk gezet om uw vingerafdruk af te staan aan een overheid die uw rechten met voeten treedt.

Het AD maakte vrijdag 26-2-2010 op de voorpagina melding van deze misstand met de publicatie dat een man uit Pijnacker een rechtszaak bij de Raad van State heeft aangespannen omdat hij uit geldgebrek om een nieuw paspoort aan te vragen niet zou mogen stemmen.

Er is ook sprake van rechtsongelijkheid en discriminatie, want wie geen vingerafdrukken wil afgeven ter verkrijging van een paspoort /IDkaart wordt de mogelijkheid ontnomen om verandering van politieke bestel te bewerkstelligen, met uitzondering van gewetensbezwaarden die over een rijbewijs beschikken.

Vrijbit roept iedereen op om woensdag bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden. Zowel wie uitgesloten wordt van deelname, kiezers die principieel weigeren mee te doen, als kiezers die onder protest wel hun stem willen uitbrengen.

U kunt dit mondeling of schriftelijk aangeven bij ieder stembureau in de gemeente waar u woont.

De voorzitter van het stembureau is verplicht om aantekening van zo’n protest te maken in het verbaal van bevindingen van het kieslokaal. Deze verslagen zijn openbaar en achteraf kunt u dan ook controleren of het daadwerkelijk is vermeld.

Uiteraard kunt u zelf aangeven waarom u protest aantekent, maar u kunt ook gebruik maken van de voorbeeldprotestbrief van Vrijbit.

Onder het motto geen vingerafdruk geen stemrecht bepleit Vrijbit het afschaffen van de identificatieplicht bij verkiezingen voor iedereen die in eigen stemlokaal gaat stemmen.( waarbij uiteraard uitsluitend in geval van daadwerkelijk vermeende onrechtmatigheid de voorzitter van het stemlokaal, net als voorheen, om identificatie mag verzoeken)