woensdag, 23 november 2011 03:59

Weer vertraging in rechtszaak tegen de Paspoortwet

Op 7 december zou de rechtbank te Amsterdam het vonnis bekend maken in de beroepszaak van  Dhr..Jongenelen vs de burgemeester van Amsterdam. Jongenelen tekende beroep aan tegen de beslissing van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken omdat hij daarvoor geen vingerafdrukken afstaat.Vandaag kwam het bericht binnen dat ook deze rechtsgang opnieuw wordt vertraagd.

Op 4 augustus 2011 verdaagde de rechter de zitting al direct na aanvang omdat de ambtenaar, die de burgemeester vertegenwoordigde, beweerde dat men de processtukken niet had ontvangen. Dat betekende dat de zaak pas op 27-10 voorkwam en Jongenelen bijna 3 maanden nodeloos moest wachten voordat het besluit van de burgemeester door de rechterlijke macht werd getoetst. Persbericht 4-8-2011,VARA radio 1

 Politiek van uitstel komt afstel? 

Hoewel de gemeente de stukken wel had ontvangen van de advocaat van Jongenelen en daar ook een ontvangstbevestiging van stuurde, stelde de rechter de zaak uit omdat de rechtbank verzuimd had deze stukken ook zelf te sturen. Dat de burgemeester zich op 4 augustus niet door een advocaat liet vertegenwoordigen, terwijl in alle andere rechtszaken hiervoor zelfs de landsadvocate wordt ingeschakeld, duidt erop dat bij de gemeente vooraf bekend was dat de zaak niet behandeld zou worden. Eiser en belangstellenden konden onverrichter zaken vertrekken.

Toen vlak voor de zitting die vervolgens voor eind oktober gepland werd de rechtbank contact opnam met de vraag of Jongenelen zijn zaak nog wel door wilde zetten omdat er op 28-8-2011 uitspraak was gedaan in de zaak Deutekom (beroep tegen het niet verlenen van een paspoort) leek het wel heel goed uit te komen dat de zaak nog niet behandeld was en misschien wel afgeblazen zou worden. Of hierbij sprake is van enige sturende regie vanuit de rechtbank lijkt niet voor 100% uitgesloten als men in ogenschouw neemt hoe de rechtbank het beroep van Deutekom ongegrond verklaarde op grond van een onjuiste interpretatie van een uitspraak van het Europese Hof te Luxemburg, waar de rechtbank ter zitting mee op de proppen kwam en terstond een reactie op vroeg. Lees: artikel Vrijbit

Uitstel geen uitzondering maar trend

Op 27-10-2011 werd de zaak Jongenelen alsnog behandeld door de enkelvoudige kamer van de rechtbank sector bestuursrecht maar is nu toch doorgeschoven naar de meervoudige kamer. Opmerkelijk omdat ook de zaak van Deutekom eerder dit jaar van 9 maart naar 25 mei werd uitgesteld om precies dezelfde reden dat de rechtbank alsnog besloten had om het door de meervoudige kamer te laten behandelen. En zowel in deze zaak als in de zaak van Dhr Willems in Maastricht vervolgens ook de uitspraak werd uitgesteld. Dat hier inmiddels van een trend gesproken kan worden blijkt uit het feit dat ook mevr. Roest (paspoortzaak te Amsterdam) kort voor de zitting die op 8 november zou plaatsvinden bericht kreeg dat haar zaak voor onbepaalde tijd werd uitgesteld… jawel omdat bij nader inzien was besloten de behandeling door te schuiven naar de meervoudige kamer. 

Dat betekent voor Dhr. Jongenelen in tegenstelling tot de uitspraak uiterlijk 7 december nog langer aan het lijntje wordt gehouden. Daarmee wordt hij nog ernstiger gedupeerd dan toch al het geval was. Dat hij persoonlijk en zakelijk in ernstige moeilijkheden verkeerd omdat hij niet meer over een geldig reisdocument of identiteitsbewijs kan beschikken, is de burgemeester en de rechtbank bekend. Hij kan al maanden niet zonder risico om gearresteerd te worden over straat omdat hij geen geldig ID-bewijs kan tonen en heeft geen recht op reguliere ziekenzorg. Het voorbestaan van zijn bedrijf, en daarmee zijn eigen broodwinning en die van zijn werknemers, staat op het spel omdat hij niet de benodigde transacties met de bank kan afwikkelen en geen klanten en beurzen in Europa kan bezoeken. Daar komt nu bij dat de juridische procedure tegen de onrechtmatige vingerafdrukeis voor het verkrijgen van een geldig ID-bewijs, volkomen onnodig gerekt wordt, want dat de rechtbank het dossier te ingewikkeld vind voor de beoordeling van een enkele rechter, had men al eerder geconcludeerd. 

Welk spel wordt hier gespeeld?

Waarom kunnen burgers tot op de dag van vandaag geen ID-bewijs krijgen als ze daarvoor hun vingerafdrukken niet afstaan?

Welk belang heeft de overheid bij het opeisen van vingerafdrukken, waarvan de minister zelf al op 26 april dit jaar liet weten dat deze nergens voor gebruikt kunnen worden en de opslag ervan ‘voor Nu’ zou worden stopgezet.

Wat is het belang van de Nederlandse Staat om zelfs geen tijdelijk document voor 1 jaar, waartoe de hele onderliggende EU verordening niet geldt, te willen afgeven?

Waarom rekt de rechtbank systematisch alle juridische procedures van burgers?

En waarom accepteren de leden van de Eerste en Tweede Kamer deze gang van zaken?

Stand van zaken bestuurlijke rechtszaken tegen de paspoortwet eind november 2011

Inmiddels zijn twee vingerafdrukweigeraars in hoger beroep gegaan bij de Raad van State.

Is de coup van de rechtbank te Amsterdam om te beweren dat de rechtsgrondslag van de EU Verordening getoetst zou zijn door het Hof te Luxemburg als onjuist aan de kaak gesteld.

Zijn de uitspraken van Koopmans (tijdelijke voorziening Utrecht) en Kooistra ( bodemzaak Leeuwarden) die gebaseerd zijn op een motivatie dat veiligheids-en inlichtingendiensten geen gebruik kunnen maken van de opslag van de biometrische gegevens in de gemeentelijke databanken en bij de fabrikant van de documenten Morpho, ondeugdelijk gebleken. Zie steno verslag Eerste kamer 9-7-2009 en antwoorden van de minister 22-9-2011 op WOB verzoek Vrijbit .  

 Vervolg

Op 29 november is de eerstvolgende aflevering van de juridische strijd tegen de Paspoortwet door burgers die hun grondrechten gerespecteerd willen zien door de Staat. Dan zal in Utrecht de hoorzitting plaatsvinden van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie in zaak Wijnberg.

Update behandeling zaak Jongenelen door meervoudige kamer staat gepland voor 25 januari 2012