persbericht motie 'stop biometrische opslag' gemeenteraad Utrecht aangenomen

Dossier Paspoortwet vrijdag, 11 maart 2011 14:59

persbericht 11maart 2011

Motie Gemeenteraad Utrecht  ‘stop opslag biometrische gegevens’ met grote meerderheid aangenomen.

Gemeenteraad van Utrecht  in vergadering bijeen op donderdagavond 10 maart 2011 heeft ,met overweldigende meerderheid een motie aangenomen ter stopzetting van de gemeentelijke opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscans) bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart.

Op initiatief van D66 Utrecht werd, in nauwe samenwerking met vereniging Vrijbit, een motie opgesteld die zowel de Tweede Kamer als de Minister van Binnenlandse Zaken oproept om de huidige opslag van biometrie stop te zetten en daartoe de Paspoortwet aan te passen.

De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie, Groen Links, PvdA, Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP. De VVD ondertekende niet maar stemde wel voor.  Raadslid van TON, liet mondeling weten het wel met de motie eens te zijn maar zich wegens dienstbetrekking bij de politie van stemming te moeten onthouden. ( Ook bij de medestanders van mevr. Verdonk , waar we de verplichting van vingerafdrukken in de Europese Verordening aan te danken hebben, is het enthousiasme kennelijk over) Het CDA stemde als enige partij tegen.

Raadslid Klaas Verschuure: "de opslag van vingerafdrukken in een database is een forse inbreuk op de privacy van Utrechters. Daarnaast heeft D66 grote vraagtekens bij het nut van de opslag in een database en grote zorgen over de beveiliging van de opslag."

Miek Wijnberg- voorzitter van Vrijbit “ Zo heeft de brief die Vrijbit in mei 2009 naar alle burgemeesters en alle gemeenteraden van ons land stuurde, eindelijk effect gehad. De Utrechtse gemeenteraad heeft de primeur zich als eerste krachtig te hebben uitgesproken tegen de opslag van biometrische gegevens ( vingerafdrukken en de combinatie daarmee met de gezichtsscan) in een digitaal overheidregister”.

audio opname De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2011