vrijdag, 15 januari 2010 04:27

OM verwerpt aanklacht tegen Het Nieuwe Rijk

Persbericht Het Nieuwe Rijk 11 Januari 2009

Het Openbaar Ministerie laat weten Het Nieuwe Rijk niet te vervolgen voor het verspreiden van de tatoeagefolder eind november vorig jaar. In de folder, die leek op een folder afkomstig van de overheid, werden mensen opgeroepen hun burgerservicenummer te laten tatoeëren om zich hiermee nog makkelijker te identificeren. De folder was een actie tegen de opslag van vingerafdrukken en de alsmaar toenemende overheidscontrole, met als doel de aanzet te geven tot een publieke discussie over dit onderwerp. Staatssecretaris Bijleveld deed aangifte tegen de verspreiders van de folder, maar het OM ziet geen enkele grond om tot vervolging over te gaan.

Het OM laat weten de folder smakeloos te vinden, maar dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Er is geen sprake van discriminatie en ook geen sprake van valsheid of vervalsing (omdat de folder op een overheidsfolder zou lijken). 'De folder is opgesteld en verspreid met het oogmerk om een protest te laten horen. Dat hebben de personen achter de folder ook kenbaar gemaakt via internet', aldus het OM.

Het Nieuwe Rijk ziet het als een goed teken dat in onze democratie een tegengeluid betreffende het beleid van de overheid nog niet meteen tot vervolging leidt. Daarentegen heeft staatssecretaris Bijleveld laten zien dat zij de democratie niet zo hoog heeft zitten. Met de aangifte heeft zij geprobeerd een kritisch geluid tegen het overheidsbeleid de kop in te drukken en de makers van de folder te criminaliseren, naar de mening van Het Nieuwe Rijk zéér smakeloos.

Door zonder juridische gronden aangifte te doen heeft zij de bevolking bewust misleid en de publieke opinie willen beïnvloeden om zodoende te proberen de discussie af te wenden van waar het werkelijk om gaat, namelijk de wijze waarop de overheid omgaat met haar burgers en hun privacy.