maandag, 01 juni 2009 01:36

Vingerafdrukken in het paspoort en centrale opslag

VINGERAFDRUKKEN IN HET PASPOORT en ID-KAART

In 2004 is door de Europese Unie een verordening vastgesteld waarin bepaald wordt dat in de paspoorten van de aangesloten landen biometrische identificatie kenmerken opgenomen moeten worden. Als u na 26-8-2006 een paspoort/ID-kaart aanvroeg heeft u er al een met een gezichtsscan (vastlegging gezichtspunten).Wanneer u na 20 september a.s. een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt zullen er ook vier vingerafdrukken (wijsvinger) van u worden genomen: twee komen er in het nieuwe paspoort en de twee andere worden opgeslagen in één centrale reisdocumenten-administratie.Dit gaat gelden voor iedereen vanaf 12 jaar. vanaf die leeftijd moeten kinderen een eigen document krijgen.

Dinsdag 9 juni stond die wetswijziging paspoortwet (31.324) op agenda van de Eerste Kamer.De opname  van de vingerafdruk was, in dit stadium, op grond van de Europese verordening niet meer tegen te houden, maar de opslag in één centrale database en het ter beschikking stellen van de gegevens aan justitie en inlichtingendiensten wel. De Europese verordening heeft namelijk uitsluitend de bedoeling dat de biometrische kenmerken worden opgenomen om bij het tonen van ID-bewijs te kunnen controleren of de drager en het document bij elkaar horen.Vrijbit en vele anderen hebben protesten ingediend in de hoop de Eerste Kamerleden ervan te kunnen overtuigen dat de centrale opslag voor gegevens er niet moet komen omdat dit ZEER ONVEILIG is, en om niet in te stemmen met het voorstel om vingerafdrukken van onschuldige burgers in handen van politie/justitie en inlichtingendiensten te geven.

Tevergeefs zo bleek, want na afloop van het debat ging de meerderheid accoord met het wetsvoorstel en vond men het zelfs niet nodig om er over te stemmen.

Waarom gebeurt dit? In 2004 is er door de Europese Unie een verordening vastgesteld waarin bepaald wordt dat in de paspoorten van de aangesloten landen  biometrische identificatie kenmerken opgenomen moeten worden. Als u na 26-8-2006 een paspoort aanvroeg heeft u er al een met een gezichtsscan (vastlegging gezichtspunten). Nu komen daar straks dus twee vingerafdrukken bij.

De bedoeling is dat er beter is na te gaan of u wel de rechtmatige houder van het paspoort bent of dat iemand anders ten onrechte uw paspoort gebruikt.

De EU-verordening moet door de EU-lidstaten omgezet worden in eigen wetgeving. Nederland doet dit met het wetsvoorstel Wijziging Paspoortwet. In dit wetsvoorstel wordt aangegeven waarvoor de in het paspoort opgeslagen gegevens, zoals de pasfoto/gezichtsscan en vingerafdrukken, gebruikt kunnen worden (1) fraude en misbruik van het paspoort en het (2) voorkomen en identificeren van slachtoffers van rampen en ongevallen. Niemand zal hiertegen bezwaar hebben. Maar er wordt nog een aantal andere doelen in het wetsvoorstel aangegeven, waarvoor de opgeslagen gegevens uit het paspoort gebruikt kunnen worden: (3)voor opsporing en vervolging van strafbare feiten ,(4) het waarborgen van de staatsveiligheid en (5)de mogelijkheid dat de officier van justitie de vingerafdrukgegevens kan opvragen bij het centrale databestand waar al de paspoortgegevens liggen opgeslagen. De officier van justitie mag die gegevens om twee redenen opvragen:
om de identiteit van een verdachte of een veroordeelde vast te stellen als er twijfel bestaat over zijn identiteit;
In het belang van een onderzoek in geval van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Met deze drie laatste doeleinden, zoals in het wetsvoorstel aangegeven, gaat Nederland veel verder dan in de EU-verordening staat vermeld. In die verordening staat dat de biometrische kenmerken in het paspoort alleen worden gebruikt voor het verifiëren van
a)de authenticiteit van het document;
b)de identiteit van de houder door middel van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken wanneer het overleggen van een paspoort wettelijk vereist is.

Het is duidelijk dat het kabinet veel verder gaat dan de EU-verordening aangeeft. Nederland wil met de in EU-richtlijnen aangegeven maatregelen steeds het beste jongetje van de klas zijn. Dat is ook zo met het in Europees verband afgesproken installeren van de slimme meter en de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. De slimme meter is verplicht, zei het kabinet. Neen, zei de Eerste Kamer: men moet kunnen kiezen of men een slimme meter wel of niet wil laten installeren. Telecommunicatiediensten worden verplicht hun data (wanneer heeft iemand gebeld/gemaild, naar wie, hoe lang, etc?) te bewaren. Elk land heeft de keuze voor een bewaartermijn tussen 6-12 maanden.
Prompt koos het kabinet voor 18 maanden, wat de Tweede Kamer terugbracht naar 12 maanden wat de Eerste Kamer hopelijk terugbrengt tot de miniaal vereiste 6 maanden.

Momenteel worden de paspoortgegevens per gemeente opgeslagen. Het kabinet wil echter één nationale opslag, omdat men verondersteld dat dat efficiënter en veiliger is. Efficiënter is dat zeer zeker, maar veiliger? Het opslaan van alle paspoortgegevens op één plaats is voor hackers zeer aantrekkelijk om te kraken. En hoe goed je zo'n (centrale) register ook beveiligd, er zijn altijd professionele hackers die net iets "handiger"zijn dan de beveiligers. Als het je lukt om dat centrale register te kraken, heb je een goudmijn aan gegevens van de complete bevolking. Hiermee kun je zelfs de identiteit van een ander aan jezelf toe eigenen : je neemt iemands naam en al zijn gegevens over en uit zijn naam kun je op zijn kosten van alles kopen, een hypotheek afsluiten, zelfs een overtreding of misdaad begaan, etc. Degene van wie die identiteit is gestolen, heeft daar geen verweer tegen. Het heeft een verwoestende inwerking op je verdere leven. Er zijn mensen die meer dan tien jaren bezig zijn om de overheid, banken en andere organisaties duidelijk te maken dat handelingen, uit hun naam zijn uitgevoerd, in werkelijkheid door een ander zijn gedaan. Deze identiteitsfraude neemt steeds meer toe. Iedereen, ook u, loopt de kans hier het slachtoffer van worden!

Vrijbit drong er daarom bij de Eerste Kamer op aan om de verplichte opname van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, alleen te gebruiken zoals in de EU-verordening staat en om het voorstel voor het inrichten van één centrale opslag af te wijzen.

Vindt u ook dat de Eerste Kamer met haar goedkeuring uw persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit aantast? Wel nu schrijf of mail dan aan de Eerste Kamer uw mening hierover en neem contact op met de fractieleden van de partijen die accoord gingen.
Adres: Eerste Kamer, Postbus 20017, 2500 EA Den Haag
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.