Toon items op tag: vrijbit

dinsdag, 12 april 2011 03:04

EPD - VRIJ: Vrijbit Bedankt

maart__2010_webEPD van de baan en hoe nu verder?

Na 14 jaar voorbereidingen en investering van ruim 300 miljoen euro belastinggeld heeft de Eerste Kamer op 5 april 2011 besloten definitief een einde te maken aan de voorbereiding van de invoering van het Elektronisch patiënten dossier (EPD) (31.466) 

Al vanaf het moment dat op 1 november 2008 het landelijk EPD, vooruitlopend op de parlementaire goedkeuring, van start ging met een landelijke campagne om het EPD te introduceren bij het publiek, heeft Vrijbit aanhoudend bezwaar gemaakt tegen zowel de inhoud van de plannen als tegen de wijze waarop de invoering door het ministerie werd doorgedreven. Het EPD bleef qua privacy en uit oogpunt van databescherming van medische gegevens een onaanvaardbaar systeem. Patiënten en zorgverleners zouden er de regie over de inhoud van de zorg door kwijt raken. Het EPD werd in de Eerste Kamer getypeerd als een technisch onveilig, privacy onvriendelijk en door de op alomvattendheid gerichte generieke opzet en de mogelijke uitbreidingen per AMvB zeer risicovol systeem.

We zijn de leden van de Eerste Kamer dan ook zeer dankbaar dat zij: Unaniem hebben besloten om het EPD wetsvoorstel te verwerpen (1), opgeroepen hebben de ontwikkeling van het Landelijk Schakel Punt stop te zetten(2), en de introductie van een zorgpas als alternatief te laten onderzoeken(3), een eind te maken aan de onwettige en onveilige wijze waar momenteel op regionaal niveau zonder toestemming van de betrokkenen, de medische gegevens van ruim 8 miljoen mensen worden uitgewisseld ( 4).

Gepubliceerd in Dossier EPD
Getagged onder
zaterdag, 06 juli 2013 14:31

Experiment: hoe stom kan je als overheid zijn?

PASPOORTEN EN ID-KAARTEN AAN HUIS EN OP WERK BEZORGEN - Experiment ‘ hoe stom kan je als overheid zijn?’

Het magazine Binnenlands Bestuur maakte gisteren bekend dat er een experiment is gestart waarbij de aanvragers van een nieuw paspoort of ID-kaart deze niet meer hoeven op te halen op het gemeentehuis, maar ze voor een luttel bedrag thuis of op het werk kunnen laten bezorgen. Lees…

Vrijbit signaleert dat de gemeentes die op deze manier het uitgifte proces van de paspoorten en ID-kaarten in handen geven van een bodedienst, daarmee 50 % extra mogelijkheden creëren voor het plegen van identiteitsfraude bij het aanvraag-en uitgifte proces. Momenteel betreft dat de gemeentes Molenwaard, Haarlemmermeer, Amersfoort, Arnhem, Den Bosch en Dordrecht.

Als het niet zo ernstig was, zou dit nieuwe experiment opnieuw een lachwekkend voorbeeld vormen van hoe de overheid aan het klunzen is met haar eigen wet-en regelgeving. Maar helaas is de humor ver te zoeken als men beseft dat de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken sinds 21-9-2009 als noodzakelijke privacyinbreuk van groot maatschappelijk belang door het parlement werd geaccepteerd OMDAT met name de verificatie van persoonsgegevens bij uitgifte als essentieel werd gezien om look-a-like fraude bij het aanvraag en uitgifteproces te kunnen bestrijden.

Het hele Paspoortdossier begint ook op dit punt steeds meer te lijken op het script van een soap:

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 19 oktober 2010 00:02

FunX radiouitzending paspoortwet

Sinds september 2009 is er een nieuwe paspoortwet van kracht. De ingrediënten van het nieuwe paspoort bestaan uit vingerafdrukken, een biometrische gezichtsscan en een rfid-chip. Manu van FunX ging in gesprek met Sjerp van der Vaart, de directeur van het Europees Parlement Bureau Nederland, en vroeg hem naar de aanleiding van het nieuwe paspoort.

Luister naar de FunX uitzending van 3 oktober 2010

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 05 augustus 2009 22:50

Het Europese Paspoortdrama

Miek WijnbergAnarchiel.com kijkt samen met voorzitter van Vrijbit naar het Europese biometrische paspoort.

Het verplicht opnemen van vingerafdrukken in reisdocumenten en een centrale database dat door justitie als opsporingsregister gebruikt kan worden zorgde voor een storm van protest, zo ook van de vereniging Vrijbit

Gepubliceerd in Videoarchief

3 Miljoen burgers gaven hun vingerafdrukken af voor aanvraag van paspoort of ID-bewijs

Sinds 21 september 2009 hebben inmiddels ruim 3 miljoen Nederlanders een nieuw paspoort of ID-kaart aangevraagd. Daarbij werden zij genoodzaakt om zowel een pasfoto aan te leveren, waar een digitale gezichtsscan van wordt gemaakt, als hun vingerafdrukken af te geven.

Dit grote aantal laat zich verklaren door het feit dat de paspoorten en ID-kaarten weliswaar reisdocumenten zijn, maar sinds de invoering van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht (WU-ID) sinds 2005 ook fungeren als nationale persoonsbewijzen voor binnenlands gebruik. Wie niet over een geldig ID-bewijs beschikt, loopt sinds 2005 het risico beboet en/of gearresteerd te worden. Sinds 1 oktober 2010 zelfs om als zodanige verdachte te worden aangemerkt dat de politie zich bevoegd acht, op grond van de wet identiteitsstelling verdachten en veroordeelden, vingerafdrukken en gezichtsscan af te nemen. Men wordt bovendien uitgesloten van deelname aan nagenoeg alle sectoren van het gewone maatschappelijke verkeer.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
woensdag, 12 augustus 2009 16:27

Hoe veilig is de vingerafdruk?

is de vingerafdruk veilig?Vaak aandacht voor privacy in het radiopramma Radio Kassa van de VARA zo ook in deze radiouitzending waarin Jacques Schmitz kijkt naar het nieuwe paspoort. In het paspoort van de meeste Europeanen komt een vingerafdruk te staan. In Nederland staat deze nieuwe biometrische pas voor september gepland. In Duitsland zijn ze al begonnen met de invoering en dat leidde tot een ludieke actie. De vingerafdruk van een minister werd gekopieerd en zo kwam gevoelige informatie op straat te liggen.

bron: Vara Radio Kassa

Gepubliceerd in Videoarchief

Utrecht, 18 september 2009

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft 18 september aan Vrijbit bevestigd dat er geen interim-maatregelen kunnen worden genomen tegen de registratie en opslag van vingerafdrukken van Nederlanders vanaf 21 september. Vrijbit had deze week haar eerdere verzoek om schorsing van de registratie en opslag van biometrische gegevens herhaald en verder juridisch onderbouwd.

Het Hof in Straatburg legde dit evenals 24 augustus 2009, zonder hier inhoudelijk op in te gaan, opnieuw terzijde.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 20 mei 2010 22:09

In memoriam Aaron Boudewijn

Op 24 april 2010 is Aaron Boudewijn overleden.

Aaron_BoudewijnOp 21 september 2009, de dag dat de nieuwe Paspoortwet van kracht werd, weigerde hij bij het aanvragen van een nieuw paspoort om zijn vingerafdrukken af te staan aan de overheid. Dit omdat hij van mening was dat de opslag van biometrische gegevens ten behoeve van een (de)centrale database, in het bijzonder de vingerafdrukken en gezichtsscan, zowel een onacceptabele inbreuk vormde op zijn persoonlijke levenssfeer als hem actief in gevaar zou brengen in verband met mogelijke identiteitsdiefstal waarbij onherstelbare schade kan ontstaan of het risico om onterecht als verdachte gekwalificeerd te worden.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal,    [pdf] Op 9 juni 2009 heeft u als Eerste Kamer ingestemd met de gewijzigde paspoortwet. Ondanks de zinnige bijdragen van Groenlinks, SP en D66 in het debat, is daarmee de grootste privacynachtmerrie in Nederland op papier een feit. Het wachten is alleen nog op de feestelijke aankondiging in het Staatsblad en het eerste glas champagne dat na de uitreiking van het eerste paspoort met vingerafdrukken zal worden geheven. Ik zelf had geen enkel vertrouwen in de afloop van het debat. Dat ik nu toch de moeite neem mij tot de Kamer te richten, komt voort uit solidariteit met diegenen die tot op het laatste moment alle moeite hebben gedaan om deze privacyramp tegen te houden, in het bijzonder de vereniging Vrijbit die ik op de achtergrond heb gesteund.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

De vereniging Vrijbit heeft de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de aanvullende identificatieverplichting uit de Kieswet in te trekken voor ALLE stemgerechtigden die in eigen kieslokaal hun stem willen uitbrengen bij verkiezingen.

Alleen zo zou voorkomen kunnen worden dat de verkiezingen niet democratisch verlopen omdat met name die groepen kiezers worden uitgesloten die (1) financieel en/of (2) fysiek niet in staat zijn een geldig identiteitsbewijs te verkrijgen en (3) allen die principieel weigeren om hun biometrische gegevens te laten registreren in een digitaal overheidsregister en/of in een paspoort/ID-bewijs.

Alleen zo kan voorkomen worden dat de uitslag van de verkiezingen ongeldig kan worden verklaard omdat zóveel stemgerechtigden hun stem niet mogen uitbrengen dat dit de zetelverdeling kan beïnvloeden.

De zogenaamde tegemoetkoming van de ministerraad dat mensen met een 5 jaar verlopen paspoort/ID-kaart ontheffing van de identificatieplicht krijgen doet geen recht aan het principiële bezwaar en biedt praktisch ook geen soelaas voor de problemen .

Uitgebreide onderbouwing van het verzoek is te lezen in de brief dd. 06-04-2010 van Vrijbit aan de minister en staatssecretaris PDF

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
Pagina 2 van 5