Open brief aan Kies Keurige kiezers

Dossier Identificatieplicht vrijdag, 12 maart 2010 11:22
stembureauHet stond volop in het nieuws te lezen, op veel plaatsen in ons land zijn protesten geweest tegen de ID-plicht voor stemgerechtigden. Wij ontvingen inmiddels persoonlijke meldingen uit 24 verschillende gemeenten.

Na de protesten in het stembureau vorige week, bleek er ook de mogelijkheid te bestaan om op de vrijdag ná de gemeenteraadsverkiezingen bij de stembureauvergadering nog een mondelinge klacht in te dienen.

Die kans hebben de Utrechtse Leden van Vereniging Vrijbit aangegrepen om alsnog een klacht over de identificatieplicht voor stemgerechtigden integraal te laten opnemen in het proces verbaal van de verkiezingen. Uit deze klacht blijkt zonneklaar dat we het niet alleen bij een protest op 3 maart 2010 willen laten maar proberen om een oplossing te forceren waardoor het uitsluiten van stemgerechtigden in de toekomst voorkomen kan worden.

Bij Vereniging Vrijbit zijn er meldingen binnengekomen van protesten waarbij in stembureaus hooglopende ruzies ontstonden over de ID-plicht en het blijkt dat deze zo hoog kunnen oplopen dat mensen, die zich niet laten afschepen als ze niet mogen stemmen met alleen hun stempas, met harde hand door de politie worden verwijderd.

Dit overkwam een bejaarde kiezer uit Den Helder waarvan wij een ooggetuige verslag ontvingen en het voorval inclusief bevestiging van de politie in de krant is gepubliceerd.

Dit signaal, dat mensen die dit land hebben opgebouwd, zich niet als verdachten van stemfraude met hun geldige stempas laten wegsturen, zou een extra signaal moeten zijn voor de politiek dat men met deze maatregel niet alleen de fundamentele grondrechten schendt maar zelfs actief aanzet tot agressieve toestanden.

Het zal toch hopenlijk tot de bestuurders doordringen dat het hoogst ongewenst is als er op 9 juni as. op alle stembureaus van 's ochtends vroeg tot sluitingstijd politieassistentie gewenst is om stemgerechtigde kiezers uit de stembureaus te verwijderen?

Waarna de consternatie nog groter wordt als deze personen vervolgens als criminelen worden opgepakt, als zij dan geen geldig ID-bewijs aan de politie tonen omdat ze betwisten dat dit onder de rechtmatige uitoefening van de politietaak valt.

Nederland anno 2010
Je kunt het je haast niet voorstellen maar als er niet vóór 9 juni maatregelen worden getroffen dan kun je op je vingers natellen dat mensen, waaronder mensen van boven de 80 jaar oud, die nu al 2 keer protesteerden bij de verkiezingen op 04-06-2009 en 03-03-2010, zich niet een derde keer als kleine kinderen zullen laten wegsturen.

Wij roepen iedereen op om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om de minister ertoe te bewegen de aanvullende identificatieplicht voor stemgerechtigden in eigen stembureau in te trekken.

Vorig jaar bleek de bevoegdheid van de minister voldoende om, op grond van een (tussentijds gewijzigde) experimentele regeling buiten de Kieswet om, in 353 gemeentes de ID-plicht in te voeren. Via ministeriële bevoegdheid moet het nu omgekeerd mogelijk zijn om, vóór 9 juni de identificatieplicht in te trekken zonder dat de Kieswet daar voor die tijd voor gewijzigd hoeft te worden.

Help mee om ervoor te zorgen dat bij volgende verkiezingen, mensen die in hun eigen stembureau stemmen, dit weer als vanouds op vertoon van hun persoonlijke stempas kunnen doen.

Daarmee voorkomen we dat honderduizenden stemgerechtigden, (waaronder veel ouderen) niet mogen stemmen omdat ze zich niet  aanvullend kunnen legitimeren naast het vertoon van hun geldige stempas!

 

Zijn ook in uw gemeente de protesten tegen de identificatieplicht niet opgetekend in het verbaal van bevindingen van de verkiezingen?

* Trek hier dan over aan de bel bij B&W en gemeenteraad.

* Stuur uw bezwaar naar de Kiesraad en de Koningin,

* naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede- en Eerste kamerleden,

* schakel de ouderenbonden in

* bewerk de pers.

Wilt u meer weten of heeft u andere suggestie, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging Vrijbit: