Protest bij verkiezingen 'Het vervolg'

Dossier Identificatieplicht donderdag, 04 maart 2010 23:13

stempasBij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 3 maart werd er in meerdere gemeenten in Nederland gehoor gegeven aan de oproep van Vrijbit om onder protest tegen de ID-plicht bij verkiezingen, te stemmen.

Zo is er onder protest gestemd en werden er protestverklaringen ingeleverd in ondermeer: Amsterdam, Boarnsterhim, Borger, Cuijk, Delft, Den Haag, Den Helder, Deventer, De Wolden, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Montfoort, Nijmegen, Utrecht, Veenendaal, Vlissingen, Voorburg, Wijdemeren, Zuidhoorn en Zwanenburg.

Mocht u er zeker van willen zijn of uw protestverklaring wel in het proces-verbaal van bevindingen van uw plaatselijke stemlokaal is opgenomen. Dan wijzen we u op de mogelijkheid om dit Vrijdag 5 maart op het plaatselijke gemeentehuis te gaan verifiëren.

Op vrijdag 5 maart 2010 zullen om 10 uur overal in ons land de openbare stembureauvergaderingen plaatsvinden. In het bijzijn van de kiescommissieleden en de Burgermeester worden dan officieel de uitslagen van de stembureaus vastgesteld en alle klachten die binnen zijn gekomen opgenomen in het verslag van bevindingen van de verkiezingen.

Tot één uur voor aanvang van de vergadering kunnen schriftelijke klachten per e-mail nog worden ingediend bij de afdeling verkiezingen van de gemeente. Wie in de betreffende gemeente stemgerechtigd is mag tijdens deze vergadering mondeling nog klachten toevoegen. Het zogenaamde proces verbaal van de verkiezingen zal daarna tot het installeren van de nieuwe gemeenteraad (volgende week) voor het publiek ter inzage liggen.

Wie nog een klacht wil indienen heeft derhalve nu en in de toekomst bij verkiezingen de kans dat te doen op deze openbare vergaderingen. Wie al een klacht heeft ingediend en wil controleren of deze effectief is opgenomen in het verslag van het stembureau waar men stemde kan dat nog een week lang contoleren ( in een deel van de gemeenten zelfs on-line).

Wie benieuwd is hoeveel mensen in de eigen gemeente protest aantekenden kan dat zo ook verifiëren (en wordt verzocht dat Vrijbit te melden ten behoeve van de archivering)

In Utrecht zal de voorzitster van Vrijbit, namens zichzelf en alle Utrechtse leden van de vereniging Vrijbit morgen mondeling, ter aanvulling van allen die op het stembureau al protest aantekenden, alsnog 2 klachten indienen.

Te weten:

  1. Klacht betreffende de identificatieplicht die leidde tot uitsluiting van vele stemgerechtigde kiezers louter vanwege het niet tonen van een geldig reisdocument of rijbewijs.
  2. Klacht in zake een groot aantal meldingen over het kunnen niet kunnen deelnemen aan de verkiezing vanwege het feit dat vele ouderen en mensen van niet Nederlandse origine geen stempas kregen toegestuurd.

Deze klachten worden ingediend met het verzoek om:

  1. Een onderzoek te laten instellen naar de exacte omvang van deze problemen.
  2. Te zoeken naar mogelijkheden om er op te zien dat deze problemen vóór de volgende verkiezingen worden voorkomen.

 

Wordt vervolgd.