Print deze pagina
dinsdag, 26 juni 2012 18:13

DBC-WEG-ERMEE The times they are a changing?

Op 22 juni 2012 publiceerde Burgerrechtenvereniging over de voorzet vanuit de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) voor het doen afschaffen van het Diagnose Behandel Combinatie systeem in de gehele zorgsector.(lees…)

Een dag later publiceerde de Volkskrant een uitgebreid artikel waarin de pogingen om marktwerking in de zorg in te voeren failliet worden verklaard doorzowel Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis als door Ab Klink, oud-minister van Volksgezondheid en nu consultant bij Booz & Co.

Publiekelijk bekennen deze kopstukken binnen het beleidsterrein van de Volksgezondheid tot het inzicht te zijn gekomen dat het financieren van de zorg op grond van verplicht aan te leveren DBC-informatie aan de zorgverzekeraars en de landelijke databank DIS ertoe geleid heeft dat de zorg tot een productiemachine is verworden. En dat het, zowel uit medisch oogpunt als vanwege noodzakelijke kostenbeheersing, noodzakelijk is dat de patiënt en de op de patiënt toegesneden optimale zorg weer het uitgangspunt dient te gaan vormen voor het organiseren van de zorgsector.


Citaat: ‘Idealiter rekenen verzekeraars in de toekomst niet meer af per dbc, maar vergoeden ze een compleet zorgpakket in de regio, zegt ook Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. 'Ziekenhuizen, huisartsen, zelfstandige behandelcentra en andere zorgverleners maken afspraken welke zorg in hun regio nodig is, wie die het best kan leveren (qua prijs en kwaliteit, red.) en ze verdelen het budget onderling.' Een dergelijk systeem zal de kwaliteit ten goede komen, omdat zorgverleners elkaar dan niet meer hoeven te beconcurreren op het budget. Daarover is iedereen het eens. Maar wie neemt de regie? Als huisartsen meer gaan doen, moeten ziekenhuizen budget inleveren en staan medisch specialisten een deel van hun tijd duimen te draaien.

Het gaat niet om maximale zorg, maar om optimale zorg waarbij de patiënt centraal staat in plaats van de behandeling van de ziekte.'

Hiervoor zijn dappere dokters nodig, stelt hij. Dokters die 'nee' durven te adviseren aan de patiënt en zijn of haar familie. 'Wij moeten durven zeggen: wilt u straks rustig thuis sterven in uw eigen omgeving of met toeters en bellen aan uw lijf op de intensive care van het ziekenhuis?' Meijman (voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam) zet zich samen met voormalig minister van Volksgezondheid Ab Klink en de bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam Marcel Levi in voor een nieuwe generatie zogenoemde 'dappere dokters'.

Kostenplaatje
Maar durf vraagt tijd. En dat verhoudt zich niet tot de productiemachine die het ziekenhuis is geworden sinds de invoering van marktwerking. Een behandeling beginnen, betekent een dbc (kostenplaatje) declareren en daar leeft het ziekenhuis van. Hoe meer dbc's, hoe hoger de inkomsten. Van het ziekenhuis, maar ook van de medisch specialist - althans als hij niet in loondienst is.

Kregen ziekenhuizen voorheen gewoon een zak met geld waarmee ze zelf het aanbod bepaalden (met wachtlijsten als gevolg), nu is het bekostigingssysteem volledig ingericht op productie: u vraagt wij draaien. Het idee was dat verzekeraars het volume zouden beperken door kritisch in te kopen. Maar in de praktijk is daarvan nog niets terechtgekomen. Elke opname, behandeling, scan, foto of snotterpoli wordt vergoed. Op de prijs wordt scherp gelet, maar het effect van behandeling op de patiënt is geen criterium. Nog niet.

Daar zijn dappere verzekeraars voor nodig, zegt oud-minister Klink, nu consultant bij Booz & Co. 'Verzekeraars moeten het juist honoreren als specialisten tijd besteden aan een patiënt en ze bijstaan bij het afwegen van moeilijke beslissingen. Beloon de extra inspanning van artsen om overbodige zorg te vermijden en complicaties te bestrijden. Die kosten wegen niet op tegen de besparingen die je ermee bereikt.'

Dat deze ommekeer vooral wordt ingegeven door motieven van kostenbeheersing, is jammer. Maar op zichzelf is het verheugend nieuws dat er door de politiek, respectievelijk vanuit D66 en de CDA hoek, niet langer star wordt vasthouden aan de invoering van een geautomatiseerd bekostigingssysteem waarbij zowel de privacy van de patiënten als het medisch beroepsgeheim geweld aan worden gedaan.

De VVD, blijft nog wel overtuigd van de zegeningen van de marktwerking om de verlangde ‘transparantie in de zorg, gedifferentieerder aanbod en kostenverlaging te bewerkstelligen’. Zo bleek uit de woorden van (demissionair) minister Schippers in de uitzending van actualiteiten programma Nieuwsuur op 25-6-2012.

Ze voelt er tenminste niks voor op korte termijn te stoppen met het experiment om de vastgestelde maximum tarieven voor tandheelkundige hulp, los te laten. Ook al blijkt dit niet ertoe te leiden dat patiënten een grotere keuzevrijheid voor behandelaars kunnen krijgen en het blijkt te leiden tot substantiële hogere kostenberekening, gaf ze te kennen hier nog minstens nog een half jaar mee door te willen blijven experimenteren. Daarbij is uiteraard van invloed dat haar partijgenoot Luuk Hermans als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, een invloedrijk voorstander blijft van de vrije tariefsbepaling door de bedrijfsbranche zelf. Geen wonder gezien zijn nevenfunctie als adviseur Nederlandse Maatschap tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT).

Bronnen: 23-6-2012 Volkskrant 'Dappere dokter durft een patiënt ook te laten sterven'

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3275928/2012/06/23/Dappere-dokter-durft-een-patient-ook-te-laten-sterven.dhtml

25-6-2012 Nieuwsuur t.v. ‘ Tandartstarieven te hoog’ http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1267065

Gerelateerde items (op tag)