woensdag, 25 januari 2017 17:21

Persbericht: Vrijdagmiddag 10 maart dienen in Utrecht 2 rechtszaken over onrechtmatig verzamelen en verwerken van ieders medische gegevens door de Zorgverzekeraars en Nederlandse Zorg Autoriteit

Het gaat om de twee beroepszaken die Burgerrechtenvereniging Vrijbit aanspande tegen de Autoriteit Persoonsgegevens omdat deze toezichthouder weigert in te grijpen tegen het systematisch onrechtmatig verzamelen en verwerken van de medische gegevens van de gehele bevolking.

De zaak over de onrechtmatige gedragscode van de Zorgverzekeraars (zaaknummer UTR 16/3326 WBP V97) begint om 13.30 uur.

De zaak over het DIS- Diagnose Informatie Systeem, van de Nederlandse Zorgautoriteit ( zaaknummer UTR 16/4199 WBP V93 ) begint om 15:00 uur.

De zitting vind plaats in het gerechtsgebouw van Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 (vlakbij station Utrecht CS) De rechters die de zaak behandelen zijn Mr Verburg, Mr Bouter-Rijksen en mr. Krans.

De zaak UTR 16/3326 WBP V97 gaat om het afgewezen verzoek van Vrijbit op 3 mei 2015 aan AP ( toen nog CBP) om een eind te maken aan de onrechtmatige verzameling en verwerking van medische gegevens door de Zorgverzekeraars . Zorgverzekeringsmaatschappijen die tot op de dag van vandaag met medische gegevens omgaan volgens een gedragscode die jaren terug al door de rechtbank Amsterdam werd veroordeeld als strijdig met de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven van patiënten en medisch beroepsgeheim.

De zaak UTR 16/4199 WBP V93 gaat over de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) de medische diagnose- en behandelgegevens (DBc) van de gehele Nederlandse bevolking periodiek opeist van de zorgverleners, deze zelf verwerkt in het DIS en verstrekt aan derde partijen. Het DIS waarvan het CBP elf jaar geleden al aangaf dat het geen tot de persoon herleidbare persoonsgegevens zou mogen bevatten maar al jaren onomstotelijk is komen vast te staan dat dit wel degelijk het geval is. Het DIS wat een van de manieren vormt waarop de minister en de NZa hoe dan ook de hand willen kunnen leggen op ieders medische dossier, ook al gaat dit om vertrouwelijke gegevens intieme gegevens die uitsluitend toegankelijk behoren te zijn voor patiënten en zorgverleners die direct bij een bepaalde medische behandeling van hen zijn betrokken.

De behandeling werd eerder al uitgesteld in september 2016 omdat verweerder de processtukken niet tijdig had aangeleverd. In december 2016 werd de zitting de middag tevoren afgeblazen vanwege het verschoningsverzoek van de rechter die de middag voor de zitting ontdekte dat het om medische data ging waar haar man zijn brood mee verdient. Inmiddels heeft de NZa zich als belanghebbende partij in de zaak gevoegd en werkt nu samen als verweerder met de toezichthouder die gevraagd is tegen hen op te treden.

Publieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld!!!

Download persbericht in pdf en help het verspreiden.

Wie zich verder in de kwestie wil verdiepen leze: -  Bezwaren Vrijbit tegen afwijzen van handhavingsverzoek ( DIS) ( Gedragscode) -  Notities ingebracht in de hoorzitting 15-3-2015( DIS) ( Gedragscode) -  Beroepsschrift (DIS) ( Gedragscode) -  De nadere notitie voor behandeling op zitting (DIS) ( Gedragscode)

-------------------------------------------------------

Voor vragen, steunbetuigingen of het aanvragen van het chronoverslag van de kwestie met alle processtukken kunt u contact opnemen met het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

contactpersoon: J.M.T.(Miek) Wijnberg - voorzitter