Print deze pagina
donderdag, 01 december 2016 23:31

persbericht: Rechtszaken over medische gegevens gaan morgen 2-12 niet door omdat een van de rechters zich vanmiddag wegens partijdigheid heeft teruggetrokken

Vanmiddag om 13:49 uur kwam er een e-mail binnen van Bureau wrakingen en verschoningen van de rechtbank dat mr. R. Praamstra een verzoek tot verschoning had ingediend en daardoor de twee rechtszaken die Vrijbit voert over de slag om de medische gegevens morgenochtend niet doorgaan. 

Zoals al weken bekend is zouden morgen bij de rechtbank Midden-Nederland de twee rechtszaken behandeld worden die Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft aangespannen tegen de toezichthouder voor de bescherming persoonsgegevens AP ( voorheen CBP). Het gaat om de zaken (UTR 16/4199 WBP V93) en UTR 16/3326 WBP V97.

De reden waarom betreffende rechter- die al weken mede stond ingepland voor deze zaken- de middag voor de zitting zich terugtrekt wegens ( mogelijke) partijdigheid is vooralsnog onduidelijk.

Wel duidelijk is dat de juridische procedure betreffende de 2 handhavingsverzoeken die Vrijbit anderhalf jaar geleden indiende niet opschiet. Eerder werd de zitting van 30 september j.l. afgelast.

Terwijl er al die tijd gewoon doorgegaan wordt met het onrechtmatig verzamelen, verwerken en doorleveren van ieders medische gegevens ’met voorbij gaan aan het fundamentele recht op bescherming van de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim’.

Toelichting

De eerste zaak (UTR 16/4199 WBP ) betreft het beroep tegen het besluit van AP om niet handhavend op te treden tegen de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) medische diagnose- en behandelgegevens (DBc) van de gehele Nederlandse bevolking verzamelt, gebruikt en verstrekt aan derden. Namelijk via het Diagnose-Informatie Systeem (DIS) waar zorgverleners verplicht de DBc- gegevens voor dienen aan te leveren.

Het DIS waarvan het CBP tien jaar geleden al aangaf dat het geen tot de persoon herleidbare persoonsgegevens zou mogen verwerken, al jaren bekend is dat dit wel het geval is en de toezichthouder nu beweerd dat het wel mag omdat de NZa volgens de Wet marktwerking in de zorg (WMG) alle medische gegevens mag opeisen die zij wenst te gebruiken voor het uitvoeren van een van haar taken.

De NZa heest zich inmiddels als belanghebbende partij in de zaak gevoegd en de twee toezichthouders treden nu samen op om te voorkomen dat Vrijbit in rechte kan afdwingen dat het DIS moet worden stopgezet.

De tweede zaak (UTR 16/4199 WBP V93) gaat over de Gedragscode aangaande de verzameling, verwerking en doorleveren aan derden van de medische gegevens van alle (verplicht) verzekerde inwoners van Nederland door de zorgverzekeringsbedrijven.

De Gedragscode waar alle zorgverzekeraars zich aan houden maar waarover de uitspraak van de rechtbank Amsterdam drie jaar geleden al oordeelde dat deze  o.a. strijdig met het EVRM.  Dezelfde gedragscode waarvan het CBP haar goedkeuring op last van de rechter diende in te trekken en nu volhoudt dat er geen Gedragscode nodig is en ze er niks mee te maken hebben.

 

Wie zich verder in de kwestie wil verdiepen leze:

-  Bezwaren Vrijbit tegen afwijzen van handhavingsverzoek ( DIS) ( Gedragscode)

-  Notities ingebracht in de hoorzitting 15-3-2015( DIS) ( Gedragscode)

-  Beroepsschrift (DIS) ( Gedragscode)

-  De nadere notitie voor behandeling op zitting (DIS) ( Gedragscode)

Intussen probeert minister Schippers om goedkeuring te krijgen van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel 33 980. Het voorstel waarmee de medische gegevens van zorgverleners, niet meer via ministeriële regelingen, maar via een aanpassing van de wet WMG worden opgeëist. De aanpassing die ondubbelzinnig bepaald dat alle professionele zorgverleners die hun beroepseed niet wensen te schenden voortaan strafbaar worden voor het plegen van een economisch delict als ze weigeren de medische gegevens zonder toestemming van hun patiënten af te geven.

‘Met opzij zetting van het medisch beroepsgeheim’- zoals de wet luidt en ‘met behoud van het medisch beroepsgeheim’ zoals de minister zelf liet weten toen zij in november de Big Brother Award 2016 als de grootste privacyschender in de wacht sleepte.

wordt vervolgt. ....

Naschrift

Wij vragen uw begrip voor het feit dat we niet kunnen voorkomen dat mensen morgen eventueel tevergeefs naar de rechtbank in Utrecht komen om de zittingen bij te wonen.

Wilt u Burgerrechtenvereniging steunen? We kunnen als onafhankelijke vrijwilligersorganisatie uw steun in de vorm van een lidmaatschap of financiële donatie meer dan goed gebruiken.

Lid worden kost slecht een tientje per kalenderjaar, giften zijn aftrekbaar van de Belasting!