Vrijdag 2 december 2016 voert Burgerrechtenvereniging Vrijbit twee rechtszaken tegen de aantasting van het medisch beroepsgeheim en Privacy van patiënten.

Dossier Gezondheidszorg woensdag, 26 oktober 2016 16:40

Zaak UTR 16/3326 WBP V97 Over de gedragscode van zorgverzekeringsmaatschappijen m.b.t. de omgang met medische gegevens &

Zaak UTR 16/4199 WBP V93 Over het Diagnose-Informatie Systeem (DIS)van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak UTR 16/3326 WBP V97

Inzet van het geding: Nalatigheid van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens ( ex-CBP) om op te treden tegen de wijze waarop de zorgverzekeringsmaatschappijen in Nederland, volgens een gedragscode die in strijd is met zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wbp) als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verwerkingsprocedures hanteren aangaande de medische gegevens die zij verzamelen en verwerken.

Zaak UTR 16/4199 WBP V93

Inzet van het geding: Plichtsverzuim van de toezichthouder om op te treden tegen de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) medische diagnose- en behandelgegevens (DBc) van de gehele Nederlandse bevolking verzamelt, gebruikt en verstrekt aan derden. Namelijk via het Diagnose-Informatie Systeem (DIS) waar zorgverleners verplicht de DBc- gegevens voor dienen aan te leveren.

download persbericht pdf

Toelichting:

In beide zaken draait het in de kern om de aantasting van het medisch beroepsgeheim en het fundamentele recht van patiënten op bescherming van hun privéleven.

In beide gevallen betreft het de schending van het recht van patiënten om hun medische gegevens uitsluitend ter beschikking te (kunnen) stellen aan zorgverleners die bij een bepaalde medische behandeling- waarvoor deze gegevens van belang zijn- zijn betrokken.

Op dit moment worden zonder een deugdelijk vooraf te verlenen toestemming en buiten medeweten van patiënten om  AL hun medische gegevens gebruikt voor bedrijfsactiviteiten van de particuliere zorgverzekeraars, beleidsactiviteiten van de overheid en wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel het onrechtmatig gebruik van tot de personen herleidbare medische gegevens al jaren bekend is bij de toezichthouder AP, weigert deze om in te grijpen. Sterker nog het AP speelt een actieve rol binnen het pact van Rijksoverheid- Zorgverzekeraars en de toezichthouders AP & NZa om de bescherming van ieders medische gegevens te grabbel te gooien. De NZa heeft zich in de zaak tegen het DIS daartoe inmiddels als belanghebbende partij in het geding gevoegd.

Het gaat om systematische verzameling en uitbating van de meest kwetsbare grootschalige databanken. Om ALLE medische gegevens van ALLE inwoners van Nederland en verplichte toelevering door ALLE professionele zorgverleners.

De rechtszaken beogen via ingrijpen van de rechterlijke macht een eind te maken aan zowel de onrechtmatige praktijken van de zorgverzekeraars als NZa als ook om de regering een halt toe te roepen bij de manier waarop vanuit het ministerie van VWS al jarenlang aanhoudend pogingen worden ondernomen om, via wetgeving en ministeriële bevoegdheden, het medisch beroepsgeheim en recht van patiënten  op zelfbeschikking over hun medische privégegevens om zeep te helpen.  

Aanvang  09:00 uur

Locatie: rechtbank Midden Nederland, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht

Eisende partij: Burgerrechtenvereniging Vrijbit.

Verweerder: Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens ( ex-CBP)

Publieke belangstelling en media aandacht worden zeer op prijs gesteld.

Contact hierover kan worden opgenomen via het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit: via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of telefonisch via 030-2328788