BTW- BSN-ZZP- Weg Ermee

Dossier BTW ZZP BSN vrijdag, 22 april 2011 21:26

De Belastingdienst geeft nog steeds  BTW-plichtige kleine zelfstandige ondernemers zonder personeel( ZZpers) een BTW-zaaknummer wat (met de toevoeging B01) identiek is aan hun persoonlijke Burger Service Nummer (BSN). Aangezien de Belastingdienst  het beleid niet lijkt te willen veranderen heeft Vrijbit op 22-4-2011 per brief aan de minister van Financieën, die eindverantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de Belastingdienst, gevraagd om in te grijpen.

Het verplicht voor de zaak moeten vermelden van dit BTW nummer op alle facturen, druist in tegen het feit dat het BSN, bij uitstek een uniek persoonsnummer is. De wet Burgerservicenummer bepaald dat dit nummer uitsluitend is bedoeld om te worden gebruikt voor het verkeer tussen de overheid en de burger. Toekenning van dit nummer als BTW zaaknummer druist dus in tegen de regels en intentie van zowel de wet BSN als de Wet bescherming persoonsgegevens. Omdat hetgebruik van dit persoonsnummer door onbevoegden grote risico's meebrengt voor identiteitsdiefstal is het onbegrijpelijk dat deze overheidsdienst met deze praktijk doorgaat. Al vanaf begin 2009 worden er klachten over ingediend door ZZp leden van Vrijbit.  We hebben als vereniging de praktijk eerder al aangekaard door er op grote schaal bekendheid aan te geven met een nominatie voor de  Big Brother Award 2010 en op 4 april besteedde het tv programma Tros- Radar uitgebreid aandacht aan de kwestie.