Dossier BTW ZZP BSN

Dossier BTW ZZP BSN

Op 20 april liet de staatssecretaris van Financiën( Snel-D66) aan de Tweede Kamer weten dat hij open staat voor het invoeren van een ander BTW nummer voor ZZPers waar niet langer het BSN een integraal onderdeel van uitmaakt.Lees... Die toezegging ligt er nu na…
Vandaag heeft de Tweede Kamer zich (na ruim 4 ½ jaar eindelijk) uitgesproken tegen de privacyschendende en onveiligheid oproepende praktijk van de Belastingdienst om het zakelijke BTW nummer van kleine zelfstandigen standaard te koppelen aan het persoonlijke Burgerservicenummer van de eigenaar van een eenmanszaak.…
Vanwege een groot aantal klachten van ZZP'ers over het feit, dat het aan hun door de belastingdienst toegekende omzetbelastingnummer is samengesteld uit het Burgerservicenummer (BSN) plus de code ‘B01’ (hierna: BSN-BTW-nummer). Heeft Vrijbit een voorbeeldbrief opgesteld om een nieuw omzetbelastingnummer aan te vragen. Wij…
vrijdag, 22 april 2011 21:26

BTW- BSN-ZZP- Weg Ermee

De Belastingdienst geeft nog steeds BTW-plichtige kleine zelfstandige ondernemers zonder personeel( ZZpers) een BTW-zaaknummer wat (met de toevoeging B01) identiek is aan hun persoonlijke Burger Service Nummer (BSN). Aangezien de Belastingdienst het beleid niet lijkt te willen veranderen heeft Vrijbit op 22-4-2011 per brief…