vrijdag, 29 januari 2010 16:23

Bewaarplicht januari 2010 (2)

In oktober 2009 zond de minister van Justitie, Hirsch Ballin, het wetsvoorstel voor wijziging van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens naar de Tweede Kamer, zoals hij in juli 2009 aan de Eerste Kamer had beloofd. In dit wetsvoorstel wordt de bewaarplicht voor internetgegevens terug gebracht van 12 naar 6 maanden, terwijl de bewaartermijn voor telefonie 12 maanden blijft.

De Tweede Kamer heeft hierop gereageerd met het Voorlopig Verslag, waarin de kamerfracties hun mening daarover geven. Bij de stemming in de Tweede Kamer over het oorspronkelijke wetsvoorstel in mei 2008 ging het CDA akkoord met een bewaartermijn van 12 maanden, hoewel zij duidelijk een voorkeur had en heeft voor 18 maanden. De bestrijding van de criminaliteit “ rechtvaardigt een bewaartermijn van tenminste (cursivering van mij) 12 maanden”. Het CDA staat daarom “kritisch tegen dit wetsvoorstel”, aldus haar bijdrage aan het voorlopig verslag. Ze is “niet geheel overtuigd” van de noodzaak van de bewaartermijn van 6 maanden voor internetgegevens en de splitsing van de bewaarplicht voor internet- en telefoniegegevens. Eigenlijk voelt dus het CDA niets voor de beoogde vermindering van de bewaartermijn voor internetverkeer.

De PvdA heeft in mei 2008 wel tegen de bewaartermijn van 12 maanden gestemd en gaat dus akkoord met een bewaartermijn van 6 maanden voor internet. Zij wil eigenlijk ook voor telefonieverkeer een bewaarplicht van 6 maanden. SP – indertijd ook een tegenstemmer - wil een bewaarplicht voor internet en telefonie van 6 maanden. De SP vraagt zich af wat het nut is van het bewaren van internetgegevens. Hoeveel boeven worden daarmee gevangen? Een vraagstelling die Vrijbit in haar brief van 16 december 2009 aan de Tweede Kamer ook stelde!

De VVD wil geen differentiatie tussen de bewaartermijn van telefonie en internet. Dus geen scheiding zoals in het nieuwe wetsvoorstel wordt gedaan . Net als het CDA prefereert de VVD een bewaartermijn van 18 maanden!

De SGP vindt het onderscheid in bewaartermijn voor internettelefonie (6 maanden) en gewone/mobiele telefonie (12 maanden), zoals in het wetsvoorstel gemaakt, niet duidelijk. Zij vindt het belangrijker om te bekijken wat de aanvullende rol is van het bewaren van communicatiegegevens in de opsporing van strafbare feiten dan het verlagen van de bewaartermijn. Zij spreekt zich niet uit over de duur van de bewaarplicht.

De andere fracties – GroenLinks, D66 ,CU, PvdD en PVV (die reageert nooit in schriftelijke verslagen) – hebben geen bijdrage geleverd aan het voorlopig verslag. GroenLinks en D66 hebben trouwens in mei 2008 tegen de bewaartermijn van 12 maanden gestemd. Dus zij zullen, mag ik aannemen, de verlaging naar 6 maanden steunen en deze waarschijnlijk ook voor telefoniegegevens willen invoeren.

Zoals ik indertijd al voorspelde toen Hirsch Ballin in de Eerste Kamer beloofde een “reparatiewet” naar de Tweede Kamer te sturen, is de wijziging van de bewaartermijn voor internet naar 6 maanden geen gelopen race! De kans bestaat dat CDA (41zetels) en VVD (21zetels) tegen het huidige voorstel zullen stemmen. Als dan SGP (2 zetels), PVV (9 zetels) en eventueel CU (6 zetels) ook tegen stemmen, wordt het wetsontwerp dus afgewezen. Dan vindt er dus geen wijziging van de bewaarplicht van 12 maanden plaats en geldt de Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens, aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer, met een bewaarplicht van 12 maanden voor alle communicatiegegevens!! En misschien proberen CDA en VVD alsnog de bewaarplicht te verhogen naar 18 maanden!!

Hiervoor hadden al enkele (oppositie) fracties in de Eerste Kamer voor gewaarschuwd.

Zo gaat dat in de politiek.

Douwe Jansz