Toon items op tag: privacy

zaterdag, 09 november 2013 14:47

Uw persoonlijke data zijn goud waard

Overal en altijd wordt er informatie over u verzameld en opgeslagen. Via mobiele telefoon en computer wordt elke stap die u zet, bewaard en geanalyseerd. Onder andere door bedrijven als Google, Facebook, Apple en Twitter. Deze persoonlijke data worden niet zomaar bewaard. Er zijn waardevolle nieuwe toepassingen voor, en die zorgen ervoor dat uw persoonlijke data goud waard zijn.

Uw data worden gebruikt om uw toekomstig gedrag te voorspellen. Door slimme analyses van alle gedragssporen die u achterlaat via uw mobiele telefoon en computer, wordt afgeleid wie u bent. En dat is niet zo moeilijk, blijkt. De Universiteit van Cambridge kan bijvoorbeeld, alleen door te kijken op welke like buttons u klikt op Facebook, zien of uw ouders gescheiden zijn, of u homosexueel bent, en zo verder.

Het voorspellen van menselijk gedrag, mogelijk gemaakt door al uw persoonlijke data, kan helpen om steden beter te ontwerpen, ziektes te bestrijden en oorlogen te voorkomen. Maar als al uw persoonlijke data zo waardevol is, wordt het dan niet eens tijd dat we de controle erover terugkrijgen. En ook zelf een deel van die winst opstrijken?

Regie: Martijn Kieft
Research: Marijntje Denters/ Jasper Koning/ Chris Vijn
Productie: Jenny Borger, Hellen Goossens
Eindredactie: Henneke Hagen/ Frank Wiering

Link

Gepubliceerd in Videoarchief
donderdag, 22 september 2011 16:32

Vrijbit aanbevelingen bij Privacy debat Tweede Kamer

Op 15 september 2011 stond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de Privacy op de agenda. Onder een mengelmoesje van bespreking van het regeringsbeleid, de wijziging van de Europese Dataprotectie Verordening en evaluatie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uitbreiding van bevoegdhedenvan het College Bescherming Persoonsgegevens. Vrijbit stuurde de Tweede kamerleden daarover een brief (11-9-2011) en schreef mee aan de brief van het Platform Bescherming Burgerrechten.

Privacy gaat over bescherming van de persoonlijke vrijheid. Om een vruchtbaar debat te voeren over ‘Privacy’ verdient het aanbeveling om deze aanduiding slechts als een werktitel te beschouwen. Het is namelijk van het grootste belang om nooit uit het oog te verliezen dat het bij privacybescherming in essentie gaat over de bescherming van de persoonlijke vrijheid van de burger.

Privacy als werktitel beschouwen is van groot belang om te bewerkstelligen dat het debat daadwerkelijk zal gaan over hoe, in het huidige informatietijdperk, de persoonlijke vrijheid behouden kan blijven. Om te voorkomen dat men om de kern van de zaak blijft heen draaien wanneer de aanpak beperkt zou blijven tot technische oplossingen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat om fundamentele zaken zoals het recht van de burger om onbespied te kunnen leven en niet preventief als verdachte te worden aangemerkt. Een democratisch debat dient niet te blijven steken bij het becommentariëren van het kabinetsstandpunt van 3 november 2009 (TK 28.684, nr. 199 met bijlage)  en de beleidsvoorstellen zoals deze op 29 april 2011 (32761-1) aan u zijn voorgelegd.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
Getagged onder

stembureauAlle partijen zijn nu met hun verkiezingsprogramma’s gekomen voor de verkiezingen op 9 juni a.s. Het is interessant om na te gaan in hoeverre zij aandacht besteden aan het beschermen van de privacy of het eigenlijk maar van ondergeschikt belang vinden.

Douwe Jansz keek met een kritische blik voor ons naar de diverse verkiezingsprogramma's die gemiddeld toch zo'n 50 tot 70 pagina's tellen en maakte een een korte maar krachtige samenvatting van de 'privacy standpunten' van de belangrijkste politieke partijen.

Gepubliceerd in Wet en Regelgeving
donderdag, 04 december 2008 14:37

Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?

Open brief aan de media

Wordt 2009 het jaar van de privacy verloedering?


Zondag 9 november 2008 was het 70 jaar geleden dat de Kristallnacht in Duitsland een dieptepunt in de Europese historie markeerde. Aansluitend op die Kristallnacht werden de anti-joodse maatregelen in Duitsland aangescherpt. Wat is nu de overeenkomst van de historie van stemmingmakerij tegen joden en de actualiteit van vandaag de dag tegen 'vreemdelingen'?

De overeenkomst is "vrijheid". Je vrij en zonder beperkingen kunnen bewegen, leven en uiten. Dat is nu precies waar de schoen knelt: vrijheid betekent namelijk ook privacy. En privacy is iets dat de afgelopen jaren steeds verder wordt ingeperkt en aan verloedering onderhevig is.

Gepubliceerd in Dossier Verzet
maandag, 26 april 2010 22:39

Zembla -Telefoontaps

In geen enkel land ter wereld wordt zo veel afgeluisterd als in Nederland. Telefoontaps vormen in veel zware criminaliteitszaken zelfs het belangrijkste bewijsmateriaal. Maar de explosieve toename van mobiele telefoons en telecombedrijven hebben van het, ooit zo overzichtelijke, afluistersysteem een digitale jungle gemaakt waar nog maar weinig mensen greep op hebben. In geruchtmakende rechtszaken, zoals de zaak Baybasin en de Deventer moordzaak, wordt ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de telefoontaps.

Gepubliceerd in Videoarchief
Pagina 3 van 3