E-mailadresAfdrukkenExport ICS

referendum tegen Wiv 34.588

Evenement

Titel:
referendum tegen Wiv 34.588
Wanneer:
wo, 21. maart 2018
Categorie:
Politiek

Omschrijving

Referendum tegen de nieuwe wet voor de inlichtingen-en veiligheidsdiensten(Wiv 34.555)

Iedere stemgerechtigde Nederlandse staatsburger krijgt op 21 maart 2018 zich uit te spreken over de nieuwe Wiv 34.588, die volgens planning op 1-6-2018 in werking zal treden.

Omdat het kabinet en parlement zich doof hebben gehouden voor alle gefundeerde kritiek die vooraf al werd geleverd over de contraproductiviteit en strijdigheid met de fundamentele mensenrechten, is dit het moment dat ‘de gewone burger’ die hiervan de dupe zal worden met een NEE, kan laten weten het niet eens te zijn met de totstandkoming en inhoud van deze wet.

Ook al is het slechts een raadgevend referendum, en hebben politici al laten weten zich van de stem van het volk niks te willen aantrekken, is het minstens van belang om deze kans te benutten.

Ook voor mensen die denken zelf niet direct getroffen te zullen worden is het minstens een daad van solidariteit ten opzichte van al die mensen die bijvoorbeeld wel moeten vrezen  dat de via de Wiv verzamelde data door buitenlandse regiems tegen hen gebruik kunnen worden. Het gaat immers om de Total Surveillance van alle telecommunicatie en digitale dataopslag, waarvan duidelijk moge zijn dat dit niet alleen om Nederlandse persoonsgegevens gaat maar eveneens over die van mensen waarmee vanuit Nederland  in enig buitenland wordt gecommuniceerd.

Toelichting:

De inzet van NEE stemmen tegen de zogenaamde ‘sleepnetwet’ is de laatste mogelijkheid om deze desastreuze wet om te voorkomen dat de wet- met alle schadelijke gevolgen van dien- eerst wordt ingevoerd en ( met alle onomkeerbare schadelijke gevolgen van dien) vervolgens via - langdurige uitputtende- rechtszaken alsnog door de rechterlijk macht zal worden verboden.

De sleepnet-wet die inmiddels door de regeringspartijen wordt gepropageerd als ‘anti-terrorismewet’ zal geen aanslagen voorkomen en werkt, qua onoverzienbare hoeveelheden ongericht verzamelde data, per definitie contraproductief voor een effectieve aanpak tegen georganiseerde misdaad en terrorisme.

De bezwaren tegen de wet zijn in hoofdzaak dat de sleepnet-wet iedereen potentieel tot verdachte maakt en totaal onschuldige mensen actief in gevaar kan brengen.

Daarbij gaat het om:

  • Het ongericht massaal mogen aftappen van alle communicatie via internetverkeer ( ook van niet verdachte personen)
  • De bevoegdheid om ‘realtime’, ook van niet verdachte personen, data te mogen ondervangen  over ieders gedrag via ieder mogelijk digitaal databestand en digitaal apparaat,
  • De vrijheid om veiligheidslekken in soft- of hardware  wel te gebruiken maar niet te hoeven melden.
  • De termijn waarop binnengesleepte data mogen worden bewaard (eerst 3 jaar maar na verlenging desnoods eeuwig)
  • De bevoegdheid om verzamelde data niet te hoeven analyseren
  • De bevoegdheid om ongeanalyseerde data te verstrekken aan buitenlandse inlichtingendiensten
  • Het opzetten van een geheime DNA databank.

Daarnaast zijn er nog allerlei bezwaren op gebied van de oncontroleerbaarheid (zelfs door de eigen toezichthouder CTIVD) en wijze waarop de fiat voor inzet van de Wiv door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de minister volgens de wet worden geregeld.