E-mailadresAfdrukkenExport ICS

flyeractie en petitieactie tegen Wetsvoorstel afschaf medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten

Titel:
flyeractie en petitieactie tegen Wetsvoorstel afschaf medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten
Wanneer:
di, 8. november 2016, 10:00 h - 14:30 h
Locatie:
Den Haag
Categorie:
Politiek

Omschrijving

locatie: Binnenhof Den Haag bij ingang  gebouw Eerste Kamer

Org: Burgerrechtenvereniging Vrijbit

download flyer

Toelichting:

Op 8 november vergadert de Eerste Kamer commissie VWS over het wetsvoorstel 33 980. Deze wetswijziging stelt voor om zorgverzekeringsmaatschappijen, rechtstreeks toegang te geven tot de medische dossiers van hun klanten en deze gegevens tevens ter beschikking te stellen aan overheidsinstellingen ‘die bij fraudebestrijding betrokken zijn’. 

Zorgverleners worden dan bij wet, als economische delinquenten, strafbaar gesteld wanneer zij  zich aan hun beroepseed houden. Patiënten wordt niks gevraagd en worden hooguit achteraf in kennis gesteld.

Onder het motto: ‘Het gaat om fraudebestrijding dus het zal wel goed zijn’ is de Tweede Kamer al akkoord gegaan met de nieuwe coup om hoe dan ook de medische gegevens van de gehele bevolking aan de patiënten en hun zorgverleners te ontfutselen.

De Eerste Kamer heeft daarom (weer eens) de taak gekregen om op te komen voor:

  • De bescherming van het fundamentele recht van patiënten op de bescherming van een privéleven.
  •  Het belang van het behoud van het medisch beroepsgeheim -en daarmee vertrouwelijkheid en vrije toegang tot de zorg, en
  • De rechtszekerheid/kwaliteit van wetgeving.

Waarvan in dit geval niet alleen de strijdigheid met EVRM in het geding is ( qua noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en voorzienbaarheid). Maar eveneens die met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter (het CBb), die uitdrukkelijk bepaald heeft dat burgers bezwaar moet kunnen maken tegen de aanlevering van diagnose-informatie. Als met de principes van de overheid zelf die qua voorschrijven van een gepaste behandeling in de zorg via de wet verbod verticale zorg ( 33.362) beoogde te voorkomen dat zorgverzekeraars zeggenschap zouden krijgen over de activiteiten van de zorgverleners. Als met de principes van de overheid zelf die bij de inrichting van het Diagnose Informatie Systeem(DIS) als uitgangspunt hanteerde dat de overheid hierin geen medische gegevens mag verwerken die tot de persoon herleidbaar zijn.

Voor info met uitleg en oproep voor protest zie het artikel van Vrijbit ‘protesteer vóór 8 november door het tekenen van de  petitie of het schrijven van brieven.

Meer info is te vinden via de brief van de Privacybarometer, de informatie van het Medisch Contact en www.KDVP.nl

 


Locatie

Locatie:
Den Haag