Op 3 mei 2022 lanceerde de EU Commissie de concept versie voor een EU-e-Health Data Space wetsvoorstel. Die beoogt een EU wijd infrastructuursysteem op te zetten voor het standaardiseren en uitwisselen van alle zorgdata van de 448,4 miljoen inwoners in de Europese Unie. Bij…
Update 06-02-2024 Vrijbit heeft over onderstaande RvS uitspraak een klacht ingediend bij de Raad voor de Rechtspraak betreffende de onderbouwing daarvan met onjuiste gegevens. Ook de Nationale Ombudsman werd verwittigd over dit zoveelste voorbeeld van het gebrek aan eerlijke en betrouwbare omgang tussen burger…
Enexis laat weten dat de netbeheerders systematisch in gebruik zijnde meters voor gas-en elektriciteitsverbruik vervangen door een digitale meter, wanneer op grond van steekproeven gebleken zou zijn dat zo’n type niet meer betrouwbaar functioneert. Dat zou voorschrift zijn van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)…
Hoger beroep handhaafverzoek tegen AP inzake Gedragscode Zorgverzekeraars Stichting KDVP eiste van de toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens (d.d. 02-03-2015!) om handhavend op te treden tegen de Gedragscode Zorgverzekeraars. Omdat deze door Zorgverzekeraars Nederland(ZN) gebezigde Gedragscode voor de omgang met medische persoonsgegevens…