woensdag, 29 juli 2009 17:45

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is ingediend op 14 september 2007 Officiele titel: Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van…
Burgerrechtenvereniging Vrijbit wil bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht indienen tegen de Nederlandse Staat. Vrijbit is fel gekant tegen het opslaan van vingerafdrukken van Nederlanders in een landelijke databank.Momenteel worden in Nederland alleen vingerafdrukken en andere lichaamskenmerken opgeslagen…
Minister Hirsch Ballin van Justitie bekort de termijn voor het verplicht opslaan van gegevens over internetverkeer van de aanvankelijk voorgestelde twaalf maanden naar zes. Hiermee komt hij tegemoet aan bezwaren van een aantal fracties in Eerste Kamer tegen de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet…
Aanscherping regelgeving: IEDERE BURGER in verdachten-data-bank Maandag 6 juli 2009 werd tussen 19.05 - 19.20 uur het Wetsvoorstel ‘identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen' in de Eerste Kamer ‘behandeld' (31436) en zonder stemming aangenomen. Feitelijk geeft dit voorstel de politie wettelijk de bevoegdheid om van…