donderdag, 01 december 2022 13:01

Drama UBO-register nadert ontknoping

Leidinggevenden van stichtingen en verenigingen, waar zij geen financiële belangen in hebben, zijn verplicht om zich als valse/fake belanghebbenden te laten registreren in het nieuw ontworpen openbare digitale anti-fraude- en terrorismebestrijding Ultimate Benifical Owner register. Wie dat niet doet, en wie deze gegevens niet…
Op 8 juli jongsleden publiceerde Vrijbit het artikel ‘ Het EU digitale ID: de weg naar de hel wordt geplaveid met (deels) goede bedoelingen’ met voorlichting over de achtergronden van het digitale biometrisch EU-eID (EU wallet) in ontwikkelingen en de ambities van de EU…
De EU Commissie bouwt momenteel voort op het bestaande grensoverschrijdende rechtskader voor digitale identiteiten met de ontwikkeling van een digitaal EU-eID en Europees persoonsregistratienummer. Voor een goed begrip over de intenties achter deze (vergevorderde) plannen en waarom deze- zelfs waar ze worden ingegeven door…
Het ministerie van BZK heeft samen met het agentschap een conceptwetsvoorstel gelanceerd ter wijziging van de Paspoortwet. Voornaamste wijzigingen betreffen het alsnog invoeren van één Centrale 24/7 online biometrische database met een compleet pakket aan persoonsgegevens van de gehele bevolking. Die en passant ook…