Jaarverslag 2018

Over Vrijbit zaterdag, 29 juni 2019 15:58

 

Het Jaarverslag werd formeel goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering 23-6-2019

download pfd

Op verzoek wordt het Jaarverslag per papierpost toegezonden