Jaarverslag 2017 en beleidsvoornemens 2018

Over Vrijbit zondag, 08 juli 2018 13:55

Lees meer of download pfd

Het Jaarverslag werd formeel goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering 24-6-2018

Op verzoek wordt het Jaarverslag per papierpost toegezonden