Vrijbit

Vrijbit

Jaarverslag 2021

vrijdag, 01 juli 2022 09:56
Jaarverslag 2020, na goedkeuring leden gepubliceerd. download pdf Op aanvraag papieren versie verkrijgbaar.
Vorige week kwamen, bij Vrijbit, de laatste uitspraken binnen van het EU Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in zake de 6 ingediende aanklachten tegen de Nederlandse Staat over de verplichte afgifte en opslag van biometrisch gegevens voor het verkrijgen van een…

Jaarverslag 2020

vrijdag, 03 september 2021 15:05
Jaarverslag 2020, na goedkeuring leden gepubliceerd. Op aanvraag papieren versie verkrijgbaar. download pfd
Publicatieplicht: Hoewel de informatie al sinds Vrijbit door de Belastingdienst werd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) deze gegevens op de website plaatste dient dit, vanwege het in werking treden van de nieuwe wetgeving-inzake Publicatieplicht v.a. 1-1-2021 als apart bestand te worden gepubliceerd....…