Dossiers

Dossiers

woensdag, 12 augustus 2009 15:39

De privacy van de burger (Radio Kassa)

Luister naar een opname van het Vara radioprogramma Radio Kassa van verslaggever Bert Molenaar. U staat er misschien niet bij stil, maar vanaf het opstaan `s morgens wordt uw doen en laten gevolgd, bewaard, en kan het op een later tijdstip worden bekeken. Journalist…
Vereniging Vrijbit voegde op 2 augustus 2009 daad bij het woord en deponeerde een klacht over opslag van biometrische gegevens- van iedere burger van 12 jaar en ouder- door de Nederlandse regering, in één centrale paspoortdatabase, en het ter beschikking stellen van deze gegevens…
woensdag, 29 juli 2009 17:45

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is ingediend op 14 september 2007 Officiele titel: Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van…
Burgerrechtenvereniging Vrijbit wil bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht indienen tegen de Nederlandse Staat. Vrijbit is fel gekant tegen het opslaan van vingerafdrukken van Nederlanders in een landelijke databank.Momenteel worden in Nederland alleen vingerafdrukken en andere lichaamskenmerken opgeslagen…