Dossiers

Dossiers

Op 20 april liet de staatssecretaris van Financiën( Snel-D66) aan de Tweede Kamer weten dat hij open staat voor het invoeren van een ander BTW nummer voor ZZPers waar niet langer het BSN een integraal onderdeel van uitmaakt.Lees... Die toezegging ligt er nu na…
Op 28-3-2018 heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting de officiële definitieve uitslag van het referendum over de Wiv bekend gemaakt. Waarbij heel duidelijk is dat er dik drie miljoen Nederlanders, 3.317.496 kiezers om exacte te zijn, hebben aangegeven dat zij willen dat de…
Update landelijke score d.d. 23-3-2018: Opkomst 51,6% Voor: 46,5 Tegen: 49,5 Het referendum tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten(Wiv) vormde de laatste mogelijkheid van de bevolking om de politiek te bewegen alsnog de grootschalige en goed gefundeerde kritiek op tal van onderdelen…
Al sinds de invoering van de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen in 2009 protesten mensen wanneer zij hun stem uitbrengen tegen het feit dat zij niet door overleggen van hun stempas mogen meedoen aan de verkiezingen, maar gedwongen worden om eerst met het tonen van…
Pagina 1 van 72