petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/ Tekst Wij: vrijwilligers, vrijwillige besturen, goede doelen, actieve bewoners, fondsenbesturen constateren: Dat de Rijksoverheid wet- en regelgeving invoert vanwege incidenten en dat alle 396.000 verenigingen en stichtingen daar onnodig onder lijden, of ze nu een…
Al jaren zien wij vanuit Vrijbit met lede ogen aan dat de belangen van burgers die niet gedwongen wensen te worden tot de uitsluitende mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij via digitale systemen, door de regering zoveel mogelijk genegeerd worden. Zo blijkt…
Al sinds 2009 voert Vrijbit actie tegen de toen ingevoerde aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. Ook dit jaar heeft Vrijbit opnieuw aan de minister van BinZK en leden van de Tweede Kamer gevraagd om deze aanvullende ID-plicht, als geïnstitutionaliseerd wantrouwen tegenover de kiezer, te laten…
Vrijbit voert al jaren strijd tegen de datahonger van de NZA middels de DIS-rechtszaak tegen de autoriteit Persoonsgegevens, om hen te dwingen op te treden tegen het onrechtmatig opeisen en verwerken van de NZa van de toen nog als ‘minimale dataset- aangeduide bulk aan…